Fujitsu fi 5950

Video   PDF  

Opis

Skener fi-5950 je najbrži produkcioni skener pri radu sa velikim brojem dokumenata. Adf kapaciteta do 500 listova A3 formata skenira od A7 do A3 formata pri brzinama od 135 listova/270 stranica u minuti istovremeno pružajući visok kvalitet slike (300 dpi) Poseduje ultrasoničnu detekciju zatim 3 ultrasonična senozora sa mogućnošću raspoređivanja na zone i neprekidni rad sa dokumentima različitih veličina, kvaliteta i sadržaja. Preporučeni obim skeniranja je 100.000 stranica dnevno.

Specifikacija

Fujitsu fi 5950

ADF

CCD X 2

Bela LED lampa X 4

USB 2.0/Ultra wide SCSI

Rezolucija: 50-600dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi

Podržane veličine dokumenata A3-A8 , minimum 50.8 x 69mm, maximum 304.8 x 431.8mm, longpage 5.588mm

Brzina skeniranja (jednostrano): 135 na 200/300dpi (crno/belo); 135 na 200/300dpi (boja) strana u minuti, landscape

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 500 listova A4: 80 g/m2

Brzina skeniranja (dvostrano):260 na 200/300dpi (crno/belo); 260 na 200/300dpi (boja) u minuti, landscape

Softver:Paper Stream Capture

TWAIN driver

ISIS driver

PaperStream IP image enhancement solution
PaperStream Capture Batch Scanning Application
Skeniranje pritiskom na jedno dugme

Skeniranje grupe dokumenata različitih veličina u batchu
Skeniranje grupe dokumenata različitog kvaliteta u batchu
Skeniranje plastičnih kartica
Automatsko upozorenje zaglavljenog papira pomoću Ultrasonične detekcije
Automatsko rotiranje dokumenta u zavisnosti od sadržaja
Automatsko ispravljanje krivo povučenih dokumenata
Automatska detekcija i brisanje boje
Inteligentno brisanje praznih strana

Popunjavanje perforacija belom bojom ili bojom pozadine skeniranog dokumenta
Barcode detekcija i separacija
2D Barcode detekcija i separacija

Patchcode separacija
HW separacija
Zonski OCR

Softver za centralnu administraciju skenera

LCD panel za lako podešavanje i upravljanje

Preporučeni dnevni obim skeniranja 100.000