Fujitsu fi 7140

Video   PDF  

Opis

Model skenera fi-serije sa posebnim poslovnim performansama. Brzina skeniranja je 40 strana/min, odnosno 80 imidža/min, Color, Greyscale, Mono, jednostrano/obostrano skeniranje, A8-A4 formata, sa mogućnošću skeniranja A3 formata uz Carrier Sheet, ADF jedinica prihvata 80 listova standardnog papira, continuously skeniranje, USB 2,0 konekcija. Automatske funkcije - detekcija boje, detekcija i brisanje praznih strana, ispravljanje papira, kontinualno skeniranje, čišćenje skeniranih strana itd. Uz skener se isporučuju sledeći softverski paketi: PaperStream IP driver (TWAIN/TWAIN 64 & ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi-series, Scan-to-Microsoft SharePoint, ABBYY Fine Reader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent.

Specifikacija

fi-7140

ADF SKENER

CCD X 2

White LED Array x 2

USB 2.0 konekcija

Rezolucija: 50-600 dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi

Podržane veličine dokumenata A4-A8 (mogućnost skeniranje A3 formata)

Brzina skeniranja (jednostrano): 40 na 300dpi (crno/belo); 40 na 300dpi (boja) strana u minuti, portrait

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 80 listova, mogućnost dodavanja dokumenata u kontinuitetu

Brzina skeniranja (dvostrano):80 na 300dpi (crno/belo); 80 na 300dpi (boja) u minuti, portrait

Softver: PaperStream Capture, ScanSnap mode, ABBYY licenca

TWAIN driver

ISIS driver