Fujitsu fi 7140

Video   PDF  

Opis

Jedan od najprodavanijih skenera Fi serije. Model skenera fi-serije sa odličnim poslovnim performansama. Brzina skeniranja je 40 strana/min, odnosno 80 imidža/min, Color, Greyscale, Mono pri viskom rezolucijama 300dpi, takođe podržava skeniranje od A4 formata do A8 sa mogućnošću skenrianja plastičnih kartica. Podržava skeniranja A3 formata uz Carrier Sheet, ADF jedinica prihvata 80 listova standardnog papira, sa mogućnošću dodavanja papira tokom skeniranja, USB 2,0 konekcija. Poseduje automatske funkcije - detekciju boje, detekcija i brisanje praznih strana, ispravljanje papira, kontinualno skeniranje, čišćenje skeniranih strana itd. Uz skener se isporučuju sledeći softverski paketi: PaperStream IP driver (TWAIN/TWAIN 64 & ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scan-to-Microsoft SharePoint, ABBYY Fine Reader za Fujitsu skenere, Scanner Central Admin Agent.

Specifikacija

fi-7140

ADF SKENER

CCD X 2

White LED Array x 2

USB 2.0 konekcija

Rezolucija: 50-600 dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi

Podržane veličine dokumenata A4-A8 (mogućnost skeniranje A3 formata)

Brzina skeniranja (jednostrano): 40 na 300dpi (crno/belo); 40 na 300dpi (boja) strana u minuti, portrait

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 80 listova, mogućnost dodavanja dokumenata u kontinuitetu

Brzina skeniranja (dvostrano):80 na 300dpi (crno/belo); 80 na 300dpi (boja) u minuti, portrait

Softver: PaperStream Capture, ScanSnap mode, ABBYY licenca

TWAIN driver

ISIS driver

 

PaperStream IP image enhancement solution
PaperStream Capture Batch Scanning Application
PDF Editor
Skeniranje pritiskom na jedno dugme
Skeniranje direktno u Word i Excel
Skeniranje direktno u Outlook i na Microsoft Sharepoint
Skeniranje grupe dokumenata različitih veličina u batchu

Skeniranje dokumenta dužine i do 5.588mm i težine od 40 do 209 g/m²
Skeniranje grupe dokumenata različitog kvaliteta u batchu
Skeniranje plastičnih kartica
Automatsko upozorenje zaglavljenog papira pomoću Ultrasonične detekcije
Automatsko rotiranje dokumenta u zavisnosti od sadržaja
Automatsko ispravljanje krivo povučenih dokumenata
Automatska detekcija i brisanje boje
Inteligentno brisanje praznih strana

Popunjavanje perforacija belom bojom ili bojom pozadine skeniranog dokumenta
Barcode separacija
Patchcode separacija
HW separacija
Zonski OCR

Softver za centralnu administraciju

Preporučrni dnevni obim skeniranja 6.000 strana