Fujitsu fi 7160

Video   PDF  

Opis

Najprodavaniji ADF Workgroup skener u svetu i kod nas. Skenira do 60 str/min jednostrano ili 120 str/min obostrano. ADF kapacitet je 80 listova, skenira format od A8 do A4, sa mogućnošću skeniranja ekstra dugih dokumenata (5.088mm). Standardno se isporučuje sa USB 3.0 interfejsom. Inteligentna ultrasonična detekcija povlačenja više listova, mogućnost skeniranja raznih vrsta formata, uključujući i plastičnih kartica. Moguća administracija svih uređaja u okviru jedne kompanije pomoću SW za Centralizovanu Administraciju. Takođe se isporučuje i softverski paket “ScanSnap Mode” koji omogućava direktno skeniranje na mail, konvertovanje u Word MS, Excel Ms, Power Point i to sve pritiskom na dugme. Automatizacija procesa skeniranja u okviru jedne kompanije pomoću specijalnih aplikativnih rešenja dizajniranih od strane kompanije Fujitsu, zahvaljujući kojima definišemo rešenje po meri klijenta, a sve u cilju rešavanja zadataka jednim pritiskom na dugme. Postoji mogućnost i korišćenja Carrier Sheet-a koji omogućava skeniranje dokumenta A3 veličine u A4 skeneru. Po preporuci proizvođača, dnevni obim skeniranja koji ne treba prelaziti je 9.000 strana.

Specifikacija

fi-7160

ADF SKENER

CCD X 2

White LED Array x 2

USB 3.0 konekcija

Rezolucija: 50-600dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi

Podržane veličine dokumenata A4-A8 (mogućnost skeniranje A3 formata), max 216mm X 355.6mm

Brzina skeniranja (jednostrano): 60 na 300dpi (crno/belo); 60 na 300dpi (boja) strana u minuti, portrait

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 80 listova, mogućnost dodavanja dokumenata u kontinuitetu

Brzina skeniranja (dvostrano):120 na 300dpi (crno/belo); 120 na 300dpi (boja) u minuti, portrait

Softver: PaperStream Capture, ScanSnap mode, ABBYY licenca

TWAIN driver

ISIS driver

PaperStream IP image enhancement solution
PaperStream Capture Batch Scanning Application, ScanSnap mode
PDF Editor
Skeniranje pritiskom na jedno dugme
Skeniranje direktno u Word i Excel
Skeniranje direktno u Outlook i na Microsoft Sharepoint
Skeniranje grupe dokumenata različitih veličina u batchu

Skeniranje dokumenta dužine i do 3048mm i težine od 27 do 413 g/m²
Skeniranje grupe dokumenata različitog kvaliteta u batchu
Skeniranje plastičnih kartica
Automatsko upozorenje zaglavljenog papira pomoću Ultrasonične detekcije
Automatsko rotiranje dokumenta u zavisnosti od sadržaja
Automatsko ispravljanje krivo povučenih dokumenata
Automatska detekcija i brisanje boje
Inteligentno brisanje praznih strana

Popunjavanje perforacija belom bojom ili bojom pozadine skeniranog dokumenta
Barcode separacija

2D Barcode detekcija i separacija
Patchcode separacija

HW separacija
Zonski OCR