Fujitsu fi 7240

PDF  

Opis

Model skenera ADF+ FLATBED fi-serije brzine 40 stranica u minuti simplex i 80 stranica u minuti duplex.  Color, Greyscale, Mono, jednostrano/obostrano skeniranje, A8-A4 formata, sa mogućnošću skeniranja A3 formata uz Carrier Sheet, ADF jedinica prihvata 80 listova standardnog papira, mogućnost dodavanja papira tokom samog skeniranja. Konekcija je USB 2,0. Automatske funkcije - detekcija boje, detekcija i brisanje praznih strana, ispravljanje papira, čišćenje skeniranih strana uz korišženje Paper Stream IP driver-a i Paper Stream Capture aplikacije. Uz skener se isporučuju sledeći softverski paketi: PaperStream IP driver (TWAIN/TWAIN 64 & ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, Scan-to-Microsoft SharePoint, ABBYY Fine Reader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent.

Specifikacija

fi-7240

ADF + FLATBED SKENER

CCD X 3

White LED Array x 3

USB 2.0 konekcija

Rezolucija: 50-600 dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi

Podržane veličine dokumenata A4-A8 (mogućnost skeniranje A3 formata)

Brzina skeniranja (jednostrano): 40 na 300dpi (crno/belo); 40 na 300dpi (boja) strana u minuti, portrait

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 80 listova, mogućnost dodavanja dokumenata u kontinuitetu

Brzina skeniranja (dvostrano):80 na 300dpi (crno/belo); 80 na 300dpi (boja) u minuti, portrait

Softver: PaperStream Capture, ScanSnap mode, ABBYY licenca

TWAIN driver

ISIS driver

PaperStream IP image enhancement solution
PaperStream Capture Batch Scanning Application
PDF Editor
Skeniranje pritiskom na jedno dugme
Skeniranje direktno u Word i Excel
Skeniranje direktno u Outlook i na Microsoft Sharepoint
Skeniranje grupe dokumenata različitih veličina u batchu

Skeniranje dokumenta dužine i do 3048mm i težine od 27 do 413 g/m²
Skeniranje grupe dokumenata različitog kvaliteta u batchu
Skeniranje plastičnih kartica
Automatsko upozorenje zaglavljenog papira pomoću Ultrasonične detekcije
Automatsko rotiranje dokumenta u zavisnosti od sadržaja
Automatsko ispravljanje krivo povučenih dokumenata
Automatska detekcija i brisanje boje
Inteligentno brisanje praznih strana

Popunjavanje perforacija belom bojom ili bojom pozadine skeniranog dokumenta
Barcode separacija
Patchcode separacija
HW separacija
Zonski OCR

Softver za centralnu administraciju

Mogućnost skeniranja pritiskom na jedno dugme

LCD panel za lako podešavanje i upravljanje