Fujitsu fi 7480

Video   PDF  

Opis

Fi-7480 u stanju je da skenira A4 dokumente bri brizini od 80  str/min ili 160 imidža jednostrano ili obostrano. U stanju je da skenira dokumente raznih veličina od A3 do A8, uključujući i savijene A2 formate i plastične kartice. Dodatno nikakvo sortiranje je potrebno kada se ubacuju mešovite grupe dokumenata. Maksimalni ADF kapacitet je 100 listova. Preporučeni obim skeniranja iznosi 12.000 strana.

Specifikacija

fi 7480

ADF SKENER

CCD X 2

White LED Array x 4

USB 3.0 konekcija

Rezolucija: 50-600 dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi

Podržane veličine dokumenata A3-A8

Brzina skeniranja (jednostrano): 80 na 300dpi (crno/belo); 80 na 300dpi (boja) strana u minuti, landscape

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 100 listova, mogućnost dodavanja dokumenata u kontinuitetu

Brzina skeniranja (dvostrano):160 na 300dpi (crno/belo); 160 na 300dpi (boja) u minuti, landscape

Softver: PaperStream Capture, ScanSnap mode, ABBYY licenca

TWAIN driver

ISIS driver

PaperStream IP image enhancement solution
PaperStream Capture Batch Scanning Application
PDF Editor
Skeniranje pritiskom na jedno dugme
Skeniranje direktno u Word i Excel
Skeniranje direktno u Outlook i na Microsoft Sharepoint
Skeniranje grupe dokumenata različitih veličina u batchu

Skeniranje dokumenta dužine i do 5588mm i težine od 27 do 413 g/m²
Skeniranje grupe dokumenata različitog kvaliteta u batchu
Skeniranje plastičnih kartica
Automatsko upozorenje zaglavljenog papira pomoću Ultrasonične detekcije
Automatsko rotiranje dokumenta u zavisnosti od sadržaja
Automatsko ispravljanje krivo povučenih dokumenata
Automatska detekcija i brisanje boje
Inteligentno brisanje praznih strana

Popunjavanje perforacija belom bojom ili bojom pozadine skeniranog dokumenta
Barcode separacija

Patchcode separacija
HW separacija
Zonski OCR

Softver za centralnu administraciju

LCD panel za lako podešavanje i upravljanje

Preporučivi dnevni obim skeniranja 12.000 strana