Sp Series 1130

Video   PDF  

Opis

Osnovni modeli skenera za profesionalni dolument menadžment. Brzine skeniranja su 20/25/30 strana/min, odnosno 40/50/60 imidža/min, Color, Greyscale, Mono, jednostrano/obostrano skeniranje, A8-A4 formata, ADF jedinica prihvata 50 listova standardnog papira, continuously skeniranje, USB 2,0 konekcija. Uz skener se isporučuju sledeći softverski paketi: PaperStream IP driver (TWAIN & ISIS), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Presto PageManager, ABBYY Fine Reader Sprint, Scanner Central Admin Agent. Tipičan dnevni obim skeniranja do 3.000 strana.

Specifikacija

SP 1130

Podržani operativni sistemi

Windows® 8 / 8.1 (32-bit / 64-bit), Windows® 7 (32-bit / 64-bit), Windows Vista® (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (32-bit / 64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit / 64-bit)

Tip skenera

ADF (automatski ulagač dokumenata)

Režimi skeniranja

Simplex / Duplex, u boji / u nijansama sive / crno-belo

Jedinica senzora za skeniranje

2-linijski CMOS-CIS senzor × 2 (Spreda × 1, Straga × 1)

Izvor svetla

R, G, B LED × 2 (Spreda × 1, Straga × 1)

Veličina dokumenta

Maksimalno: A4 uspravno (210 × 297 mm) ili Legal (8,5 × 14 in.) ili  8,5 × 34 in. (215,9 × 863,6 mm) (skeniranje dugih dokumenata: 3,048 mm (120 in.)) 
Minimalno: A8 uspravno / položeno (52 × 74 mm)

Težina (debljina) papira

Papir

50 do 209 g/m2 (0,06 do 0,26 mm) 
* A8 veličina: 127 do 209 g/m2 (0,15 do 0,26 mm)

Plastične kartice

U skladu s tipom ISO7810 ID-1 (0,76 mm ili manje, reljefne plastične kartice debljine 1,24 mm ili manje)

Brzina skeniranja (A4 uspravno)

U boji

Simplex: 30 ppm (200 dpi / 300 dpi) 
Duplex: 60 ipm (200 dpi / 300 dpi)

U nijansama sive

Crno-belo

Kapacitet ulazne ladice (A4 položeno) 

50 listova  (A4: 80 g/m2 ili 20 lb)

Preporučeni dnevni obim rada

3 000 dokumenata

Optička rezolucija

600 dpi

Izlazna rezolucija

U boji (24-bit)

50 dpi do 600 dpi (prilagodljivo u intervalima od 1 dpi), 1 200 dpi (upravljački program)

U nijansama sive (8-bit)

Crno-belo (1-bit)

Dubina skeniranja

U boji: 24-bit, u nijansama sive: 8-bit, crno-belo:1-bit

Interfejs

USB 2.0

Uključeni softver i upravljački programi

PaperStream IP upravljački program (PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64), PaperStream IP (ISIS)), Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Presto!™ PageManager™, ABBYY™ FineReader™ Sprint, Scanner Central Admin Agent