Fujitsu fi 6800

Video   PDF  

Opis

Fujitsu fi-6800 svojom veličinom znatno je lakši i manji od svog prethodnika. Fi-6800 skener može obraditi do 130 listova / 260 stranica u minuti (300 dpi). Preporučeni dnevni obim skeniranja je 20.000 stranica. U extremnim slučajevima može skenirati ako je potrebno do 60.000 dokumenata dnevno. Automatsko sortiranje mnogobrojnih dokumenata moguće je pomoću kodova zakrpe i bar kodova, koji istovremeno odvajaju različite datoteke u istom paketu. Kada koristite bar kodove, može sadržana informacija datoteci služiti kao ime datoteke. Automatski pregledač kvalitete nakon skeniranja prepoznaje nepravilnosti u slikama. Moćne funkcije za lakše skeniranje: Funkcija za automatski nagib omogućuje pravilan raspored dokumenata. Ako su dokumenti različite veličine, na ekranu će se pojaviti samo tačno određeno područje dokumenta. Funkcija za automatsko obrezivanje omogućava takvu obradu.

Specifikacija

Fujitsu fi 6800

ADF

CCD X 2

Bela LED lampa X 4

USB 3.1 Gen/ USB 3.0/USB 2.0/ USB 1.1/

Rezolucija: 50-600dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi

Podržane veličine dokumenata A3-A8 , minimum 50.8 x 69mm, maximum 304.8 x 431.8mm, longpage 5.588mm

Brzina skeniranja (jednostrano): 130 na 200/300dpi (crno/belo); 130 na 200/300dpi (boja) strana u minuti, landscape

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 500 listova A4: 80 g/m2

Brzina skeniranja (dvostrano):260 na 200/300dpi (crno/belo); 260 na 200/300dpi (boja) u minuti, landscape

Softver:Paper Stream Capture, ScanSnap Manager for fi Series

TWAIN driver

ISIS driver

PaperStream IP image enhancement solution
PaperStream Capture Batch Scanning Application
Skeniranje pritiskom na jedno dugme

Skeniranje grupe dokumenata različitih veličina u batchu
Skeniranje grupe dokumenata različitog kvaliteta u batchu
Skeniranje plastičnih kartica
Automatsko upozorenje zaglavljenog papira pomoću Ultrasonične detekcije
Automatsko rotiranje dokumenta u zavisnosti od sadržaja
Automatsko ispravljanje krivo povučenih dokumenata
Automatska detekcija i brisanje boje
Inteligentno brisanje praznih strana

Popunjavanje perforacija belom bojom ili bojom pozadine skeniranog dokumenta
Barcode detekcija i separacija
2D Barcode detekcija i separacija

Patchcode separacija
HW separacija
Zonski OCR

Softver za centralnu administraciju skenera

LCD panel za lako podešavanje i upravljanje

Preporučeni dnevni obim skeniranja 60.000