RICOH fi 8250

Video   PDF  

Opis

ADF + Flatbed skener najnovije 8 generacije, skenira do 50 str/min ili 100 imidža/min, jednostrano, obostrano, crno-belo, sivo ili u boji, kapacitet ADF-a 100 listova standardnog papira, skenira formate od A8 do A3, pri max rezoluciji 600 dpi. Isporučuje se sa USB 3.2 brzom konekcijom, Ethernet ulazom, i uz skener se takođe isporučuju SW paketi PaperStream IP Driver (TWAIN & ISIS), PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools.

Specifikacija

Fujitsu fi 6400

ADF + manuel feed

CCD X 2

Bela LED lampa X 4

USB 2.0

Rezolucija: 50-600dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi

Podržane veličine dokumenata A3-A8 , minimum 50.8 x 69mm, maximum 304.8 x 431.8mm, longpage 5.588mm

Brzina skeniranja (jednostrano): 100 na 200/300dpi (crno/belo); 100 na 200/300dpi (boja) strana u minuti, landscape,

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 500 listova A4: 80 g/m2

Brzina skeniranja (dvostrano):200 na 200/300dpi (crno/belo); 200 na 200/300dpi (boja) u minuti, landscape

Softver:Paper Stream Capture

TWAIN driver

ISIS driver

PaperStream IP image enhancement solution
PaperStream Capture Batch Scanning Application
Skeniranje pritiskom na jedno dugme

Skeniranje grupe dokumenata različitih veličina u batchu
Skeniranje grupe dokumenata različitog kvaliteta u batchu
Skeniranje plastičnih kartica
Automatsko upozorenje zaglavljenog papira pomoću Ultrasonične detekcije
Automatsko rotiranje dokumenta u zavisnosti od sadržaja
Automatsko ispravljanje krivo povučenih dokumenata
Automatska detekcija i brisanje boje
Inteligentno brisanje praznih strana

Popunjavanje perforacija belom bojom ili bojom pozadine skeniranog dokumenta
Barcode detekcija i separacija
2D Barcode detekcija i separacija

Patchcode separacija
HW separacija
Zonski OCR

Softver za centralnu administraciju skenera

LCD panel za lako podešavanje i upravljanje

Preporučeni dnevni obim skeniranja 40.000 strana