Fujitsu fi 7600

Video   PDF  

Opis

Fi-7600 vam omogućava da skenirate A4 pejzažne dokumente na 100 ppm / 200 ipm (200/300 dpi). Skener je pogodan za neprekidno skeniranje jer vam omogućava da učitate do 300 listova u isto vreme što poboljšava efikasnost prilikom skeniranja velikog broja dokumenata. Osim toga, na ovom skeneru mogu se skenirati različiti tipovi dokumenata, kao što su tanki papir, koverte sa plastičnim karticama i dokumenti sa dugim stranicama.

Specifikacija

fi 7600

ADF

CCD X 2

Bela LED lampa X 4

USB 3.1 Gen/ USB 3.0/USB 2.0/ USB 1.1/

Rezolucija: 50-600dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi

Podržane veličine dokumenata A3-A8 , minimum 50.8 x 69mm, maximum 304.8 x 431.8mm, longpage 5.588mm

Brzina skeniranja (jednostrano): 100 na 200/300dpi (crno/belo); 100 na 200/300dpi (boja) strana u minuti, landscape

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 300 listova A4: 80 g/m2

Brzina skeniranja (dvostrano):200 na 200/300dpi (crno/belo); 200 na 200/300dpi (boja) u minuti, landscape

Softver:Paper Stream Capture, ScanSnap Manager for fi Series

TWAIN driver

ISIS driver

PaperStream IP image enhancement solution
PaperStream Capture Batch Scanning Application
Skeniranje pritiskom na jedno dugme

Skeniranje direktno u Word i Excel
Skeniranje direktno u Outlook i na Microsoft Sharepoint
Skeniranje grupe dokumenata različitih veličina u batchu

Skeniranje grupe dokumenata različitog kvaliteta u batchu
Skeniranje plastičnih kartica
Automatsko upozorenje zaglavljenog papira pomoću Ultrasonične detekcije
Automatsko rotiranje dokumenta u zavisnosti od sadržaja
Automatsko ispravljanje krivo povučenih dokumenata
Automatska detekcija i brisanje boje
Inteligentno brisanje praznih strana

Popunjavanje perforacija belom bojom ili bojom pozadine skeniranog dokumenta
Barcode detekcija i separacija
2D Barcode detekcija i separacija

Patchcode separacija
HW separacija
Zonski OCR

Softver za centralnu administraciju skenera

Preporučivi obim dnevnog skeniranja: do 30000 strana