Silex SX SP 3200P

Opis

Podržava 10BASE-T / 100BASE-TKS SKS-PS-3200P omogućava jednostavno deljenje štampača preko mreže. Samo direktno povežite ga sa štampačem sa paralelnim interfejsom. Ovo takođe podržava protokol IPv6 - sledeće generacije - nudi jednostavno i jednostavno rešenje za štampanje na mreži za poslovanje.

Specifikacija

SX-SP-3200P

Višestruki računari mogu deliti paralelni štampač preko mreže. Pošto SX-SP-3200P može biti direktno povezan sa paralelnim interfejsom, nijedan kabl za štampač nije potreban. "SKS-Print" - klijentski softver za štampanje dolazi sa SX-SP-3200P.
Delite paralelni štampač preko mreže.
Nijedan kabl za štampač nije potreban.
Klijentski softver za štampanje je takođe dostupan.
Provjera daljinskog statusa.
Podržano IPv6.
Sigurnosna funkcija (IP filter).