Silex

Yumit je ekskluzivni partner kompanije Silex technology za Srbiju,Crnu Gooru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Silex Technology je vodeća svetska kompanija koja više od 40 godina bavi se proizvodnjom hardvera I softvera za integraciju mrežne printing tehnologije. Prepoznatljiva je kao I vodeći svetski isporučilac USB, serijiskih I WLAN uređaja za umrežavanje.